Category Archives: whatnots

Katrinetorp Landeri, Malmö

Living in Malmö for about 7 years I never visited Katrinetorp Landeri, located only 10 min. from Malmö city. I’ve passed it several times wondering what it actually was. 

Together with Mickey and my sister, Ann-Marie, we payed it a visit one sunny Sunday in August. The mansion is from early 1800 and the beautiful park/garden behind it is divided into different areas. Well worth a visit…

 

Cooking juicy chicken breast

These days modern chicken breasts from the supermarket are pumped with salt water. They often get dry and boring when cooking them in the oven coz the water vaporize. Here is a 3 easy step tip on how to cook  chicken breast in the oven to make them nice and juicy:

 1. Oven 150 degrees. Cook for 10 minutes.
 2. Take out the chicken, let it rest for approx 10 min
 3. Put it back in the oven for 10 min.

That’s it.

Kräftskiva 2012 (Cray fish party)

At Camp Møller 27 July, Marielyst. 11 pax.

Waiting to get started...

We started with a ” Tipspromenad” (got it from ICA.se)

 

The cray fish buffet.

Kräftskiva buffet 2012.

From the left, in the front:

 • Thin bread (tunnbröd) rolls with cream cheese/cilantro spread, salad and smoked salmon. Recipe (in Swedish)
 • Prawn and mango salad with bulgur. Recpie (in Swedish)
 • 6 kg of cray fish. Defrost slowly in its own liqour. We all prefered the Chinese Jumbo from ICA to Kräftkungen, also ICA.

In the back:

 • Home made Aioli and mayo
 • Tomato sallad with mozzarella
 • Fennel and yellow pepper julienne
 • “Västerbotten ost”
 • Västerbotten cheese pie (ostpaj). Recipe (in Swedish) (We used mushrooms insted of chanterelle)
 • Cray fish tails
 • Home made bread.

Served with cold beer, white wine and snaps.

Special “snaps bibs”.

Download a PDF version of the bib

See you next year 🙂

Camp Møller 2012 & Kräftskiva at Marielyst

 

What happened @ summer holiday 2011

It was some time ago we finished the summer holiday 2011. Today, Nine eleven, has the same weather like most of this summer – 19 degrees, sun mixed with heavy showers. Thought I should evaluate the summer holiday 2011.

Before the vacation Mickey and I agreed on some “projects”:

 • Camp Møller
  Visit my colleague Bo & family at their summer residence at Marienlyst.  Beach, minigolf, jogging, good food etc.

 • Game box
  Mickey designed 2 boxes for his video games that we made and cover them with art we created in Photoshop.

  All images

 • Golf
  Pay & Play golf at Hylliekroken Golfcenter. We had the pleasure having our neighbour, Håkan, as golf instructor.
 • Canoe trip
  The plan was to go on a two day canoe trip with overnight camping on an island in Immeln. Since I’m not a hard core camper, I didn’t like to camp in pouring rain. During the actual week, it was not possible to find two days in a row where it didn’t rain. We decided to go on a one day trip instead and we were happy – it didn’t start raining until 14.00. It was a great day anyway, getting close to nature with stop overs on different small islands 🙂

  All photos

Xtras:
 • Minigolf Folkets park
  A fun adventure golf court at Folkets Park in Malmö. 14 holes with themes from different sights in Malmö.
 • Hälsans stig
  Mickey and I spent several hours walking the 9 km “path of health” and took the opportunity of  doing some photo safari at the same time…

  All photos

   

 • Camp Jensen
  A week before the official summer vacation we visited colleague Rune & family who rented a house on Bornholm. A weekend with “walk abouts”, mountain biking, “John Deer gardening”, nice food and drinks…

  All photos

 

Historien om tomträtten

This  blog post is about the “Tomträtt” (“rent of the ground”) and an article in the “Sydsvenskan” south Swedish news paper. Sorry it’s in Swedish.

Historien är att vi 2006 köpte vårt nuvarande hus på Limhamn, Malmö. Vid visningen av huset hörde vi om att det hade tomträtt – var inte friköpt tomt. Vi frågade mäklaren vad det betydde och fick besked på att man inte ägde tomten utan bara huset och hyran var sek 180,-/år. Vi skulle inte tänka över på det och det hade inte någon större betydelse förrän om flera år. Köpsprocessen gick mycket snabbt och det var svårt att få reda på något om vad tomrätt betydde och litade på mäklaren.

När vi fick beskedet av kommunen hur mycket markvärdet var och hur mycket vi skulle betala i sk. tomträttsavgäld (November 2009) startade vi en grupp på Facebook, Tomträtt nej tack, och hittade senare också Villaägarnas Facebook grupp  Stoppa marknadshyrorna mot tomträtter – NU.

Den 2 Januari 2011 var vi med i en artikel i Sydsvenskan angående vår situation i förhållande till den 18 000% hyreshöjning av tomträtten vi råkat ut för och som började gälla från den 1 Januari 2011. Kjell Sollbe, jurist på fastighetskontoret, kommenterade i artiklen att kommunen informerat tillräckligt och att folk inte alltid fått korrekt information från mäklaren. Kjell menar också att det borde vara en prisskillnad på en friköpt tomt och hus med tomträtt. Jag skrev en mail till honom för att följa upp på hans kommentarer:

“Jag har tidigare frågat Malmö kommun hur ni räknar ut marknadsvärdet på en tomt med ett hus på?
Finns där andra köpare till en sån tomt än de som äger huset? Om det inte finns andra köpare så burde väl marknadsvärdet vara 0? Eller blivit absorberat i huset…
När vi köpte huset hösten 2006 var tomträtten 188 kr/år och ingen vi kände visste hur mycket den skulle ändras i 2011. Det fick vi besked på i 2009. Hur skulle vi kunna föhandla eller argumentera för att köpa huset billigare i 2006 p.g.a. tomrätten eftersom den var marginell vid det tidspunkt?
Det verkar som att där inte är några gemensamma regler som gäller för de olika kommuner som har tomträtter. Det är tydligen upp till varje kommun hur mycket marknadsvärdet är, hur många % tomträttsavgälden skall vara osv. Detta verkar mycket oseriöst och jag kunde tänka mig en förklaring på hur det kan vara sån, om det är riktigt och vem som bestämmer vad som gäller?
På 40-talet “uppfanns” tomträtten för att hjälpa invånarna så de hade råd att bosätta sig, men nu är det tvärtom. Jag uppfattar det som att Malmö kommun använder det som en extra inkomstkälla på bekostnad av oss husägare som råkat hamna i fel avtalsperiod och att de beslut som fattats inte löser eller hjälper på tomträttsproblemen.”

Kjell Solbe svarade:

“Hej

Tomträttsinstitutet är från slutet av 1800-talet och fick sin egentliga utformning under början av 1900-talet och med en genomgripande reform under början av 1950-talet och som nu tillämpas. Högestadsgatan 15 var tidigare upplåten enligt äldre bestämmelser före 1954. Gällande lagstiftning återfinns i 13 kap. jordabalken och här finns också reglerna för bl.a. avgäldsregleringar.

Avgälden bestäms efter det värde marken har vid tiden för omprövningen och med en räntefaktor (avgäldsränta). Kommunen tillämpar för närvarande 65 % av gällande marktaxeringsvärde och räntesatsen 3,0 procentenheter. Att marken skulle vara värdelös och sättas till 0 kronor håller jag för helt uteslutet. Tomten har ett värde i avröjt skick.  Skatteverkets åsatta marktaxeringsvärde motsvarar 75 % av marknadsvärdet och är bestämd efter principen att byggnaden inte finns, dvs. en obebyggd tomt.

Som köpare finns det en undersökningsplikt och framför allt att göra sig underkunnigAr om vad det är för fastighet som förvärvas. Även om avgälden fr.o.m. den  1 januari 2011 inte exakt kunde anges år 2006 så fanns ändå möjligheten att använda 2006 års marktaxeringsvärde (100 %) och då gällande räntesats som var 3,5 procentenheter. Och därmed fått en fingervisning om kommande avgäldsreglering.  Avgälden för Högestadsgatan 15 har varit oförändrad sedan 1943 och fram t.o.m. 2010. Tomträtten har således varit subventionerad under lång tid och med många möjligheter till friköp. Av tidigare avtal framgår att tomträtten upphörde den 31 december 2010 och ska ersättas med ett tilläggsavtal för fortsatt upplåtelse, så har också skett.

Tekniska nämnden (politiskt sammansatt) beslutar varje år hur avgäldsregleringarna ska genomföras beträffande kommunens tomträtter, som vid denna tidpunkt är föremål för ny avgäld.

Med vänlig hälsning
Kjell Sollbe
Avdelningschef/chefsjurist
Malmö stad, Fastighetskontoret
Fastighetsjuridiska avdelningen”

För dig som vill veta mer:

The FNS experience

During the summer, every 2nd Friday, a special event has been arranged in Copenhagen city – Friday Night Skate. I had the pleasure to attended the last 3 occasions, after I found out about it and had the opportunity to attend.

The Copenhagen version of Friday Night Skate started in 1999 with inspiration from similar events in other cities around the world. You find a collection of links to other cities on fns-cph.dk. It’s a social event and not a competition. You skate together with 300-700 fellow skaters. There are in liners, roller skates and even skateboards. Some have brought the baby jogger incl. baby. Some babies/kids have even safety belt and helmet on but not all. I didn’t hear about any accidents either so that’s lucky. But a MC police hit the road with his bike on the last trip. Nothing serious happened…

The procedure is that you normally meet up at the same place and same time every time, skate around 20 km on the streets of Copenhagen, escorted by MC police and with help from blockers that are volunteers that block the side streets so we can pass safely. It’s a special feeling to skate on the streets, passing red lights and with police escort – and it’s free.

Thanks to all those people that spend time to arrange these kind of events! I’m looking forward to spend more Friday nights skating around Copenhagen next year…

FNS on Denmark.dk| FNS video by me on YouTube | FNS website | FNS on Facebook

Camp Bridge 2010

The 11 of January I started my training for the ½ marathon over the Öresund bridge. It started with  an “agreement” with our neighbor over a glass of wine some time  in the autumn 2009. During the long winter I have followed a program i got from smarts.se, some Swedish guys that used to give advice on how to train.

During the training period I suffered from aching ankles and one of my coaches meant it could be a combination with “little” bit overweight and running on ice, snow and other difficult “street texture”. The feet and ankles have to compensate for the “insecure” foundation with some micro movements. Instead of  running I did some cycling and rollerskating instead.

The smarts.se training was much about time and intensity. To find out the intensity for 80% intensity: 0,80 x (max pulse – rest pulse) + rest pulse.

The training started with 45 minutes jog with 70% intensity (for me at the time: 0.7 x (195-80) + 80 = 160 bpm) for the first 3 weeks. Then 60 min. for 2 weeks.

Phase 2 was 80% intensity 2 times a week and 1 time rush training. During the process I was recommended to  try a competition week that included a ½ marathon, just to get the feeling of  how long 21 km really is.

The last 5 weeks I have been using a program from jogg.se called “formtoppa” that I found more alternate (sorry, but can’t find the link to “formtoppa” anymore).

22 weeks later, that means Saturday June 12, the big day arrived and we, x colleague Søren, neighbor Catrine and Håkan and I took the bus to Kastrup, Denmark. It started to piss down and I got the feeling that if this continue it is not going to be fun. Just as fast the rain came, just as fast came the sun and everything was fine again.

The waiting time was a bit long at Kastrup Beach park and then we walked a few kilometers before the actual start line. The first experience was the planes just flying over us, “waving” with their wings, at least thats was we thought. Next we entered the tunnel and was VERY warm but the “sound waves” was great. On the bridge we had lots of sun, great view and lots of tail wind – a fantastic experience. After reaching land again, people had gathered to cheer and at some places along the way there was music. After 21,1 km I was VERY happy to see the finish line. Was feeling a bit dizzy after passing the line and it was very crowded to get to the water depoes , get a medal and something to eat. Then I had to find the luggage that had been put on a lorry in Denmark.

We finished of in style with a great (and late) after run dinner at Casa Swedanes. Thank to all the participants for making this a day to remember.

The “Brolöp” was unique in different ways. It is the only race that pass both under and over water and that start in one country and finish in another.

My time?  2 hours 11 minutes.

cool slide show from the finish line, made by Sydsvenskan.
Swedish blog that describe the day quite well, made by Linda Andersson.