Monthly Archives: January 2011

The e-commerce platform

After some serious research and some good recommendations from friends and colleagues, thanks for that, I ended up selecting oscommerce as platform for blacknwhite.se (closed).

A major reason for using oscommerce is that it’s the platform for blacknwhite.dk (closed) and looking through the check list from the last post:

 • User friendly front end and back end – prefer to see most of the information on one page instead of many, like tabs. Check
 • Newsletter subscribe/unsubscribe – WYSIWYG newsletter designer, overview of subscribers Check
 • Swedish and Danish language pack Check
 • Swedish and Danish currency Check
 • Payment gateway to Swedish to hosts like wannafind, payer (se), epay, payson etc. On the To Do list
 • Easy to design in CSS files, template files or HTML files Easy? but possible
 • Easy to create extra information pages with WYSIWYG editing Check
 • Product description with WYSIWYG editor Check
 • Easy cross sell feature Check
 • Free templates for download and easy installation Haven’t investigated this yet
 • More than one image on the description Check
 • Lightbox display of images – fast, neat and editable Lightbox installed but only working on some pages
 • Who’s online feature – real time view of who is visiting, are they registered customer, what they buy, where they come from etc. Check
 • For the future a Live help feature There is possibility for this

The oscommerce is maybe the e-commerce platform that started it all. Now days there are a few different versions built on oscommerce:

Free online e-commerce platforms

The last week I’ve done some research on what free e-commerce system that’s out there. There are quite a few to choose from and and it could be difficult to choose.  Apart from the free ones there is also the possibility to choose the commercial ones where you pay a monthly fee for the shop and then some of the extra features and modules cost extra.

The web shop at blacknwhite.dk (closed) is running on the oscommerce platform. It is quite old and hasn’t been updated and during the autumn it was under serious attacks from hackers.

With the experience from this platform I made a wish list:

 • User friendly front end and back end – prefer to see most of the information on one page instead of many, like tabs.
 • Newsletter subscribe/unsubscribe – WYSIWYG newsletter designer, overview of subscribers
 • Swedish and danish language pack
 • Swedish and Danish currency
 • Payment gateway to Swedish to hosts like wannafind, payer (se), epay, payson etc.
 • Easy to design in CSS files, template files or HTML files
 • Easy to create extra information pages with WYSIWYG editing
 • Product description with WYSIWYG editor
 • Easy cross sell feature
 • Free templates for download and easy installation
 • More than one image on the description
 • Lightbox display of images – fast, neat and editable
 • Who’s online feature – real time view of who is visiting, are they registered customer, what they buy, where they come from etc.
 • For the future a Live help feature

Find reviews on all (more or less) shopping cart systems on shopping-cart-reviews.com. The web sites webappers.com and tripwiremagazine.com have created a list each of 15 popular ones. The two lists differ a little bit from each other but the most popular are:

Other ones are:

The platforms listed above all are PHP and runs on a MySQL database. An asp.net/ MS SQL alternativ is nopcommerce.com.

This blog platform is WordPress and it’s possible to install e-commerce plugin for this.  On tripwiremagazine.com you find a list of a couple of other WP plugins to create a blog/web shop.

Historien om tomträtten

This  blog post is about the “Tomträtt” (“rent of the ground”) and an article in the “Sydsvenskan” south Swedish news paper. Sorry it’s in Swedish.

Historien är att vi 2006 köpte vårt nuvarande hus på Limhamn, Malmö. Vid visningen av huset hörde vi om att det hade tomträtt – var inte friköpt tomt. Vi frågade mäklaren vad det betydde och fick besked på att man inte ägde tomten utan bara huset och hyran var sek 180,-/år. Vi skulle inte tänka över på det och det hade inte någon större betydelse förrän om flera år. Köpsprocessen gick mycket snabbt och det var svårt att få reda på något om vad tomrätt betydde och litade på mäklaren.

När vi fick beskedet av kommunen hur mycket markvärdet var och hur mycket vi skulle betala i sk. tomträttsavgäld (November 2009) startade vi en grupp på Facebook, Tomträtt nej tack, och hittade senare också Villaägarnas Facebook grupp  Stoppa marknadshyrorna mot tomträtter – NU.

Den 2 Januari 2011 var vi med i en artikel i Sydsvenskan angående vår situation i förhållande till den 18 000% hyreshöjning av tomträtten vi råkat ut för och som började gälla från den 1 Januari 2011. Kjell Sollbe, jurist på fastighetskontoret, kommenterade i artiklen att kommunen informerat tillräckligt och att folk inte alltid fått korrekt information från mäklaren. Kjell menar också att det borde vara en prisskillnad på en friköpt tomt och hus med tomträtt. Jag skrev en mail till honom för att följa upp på hans kommentarer:

“Jag har tidigare frågat Malmö kommun hur ni räknar ut marknadsvärdet på en tomt med ett hus på?
Finns där andra köpare till en sån tomt än de som äger huset? Om det inte finns andra köpare så burde väl marknadsvärdet vara 0? Eller blivit absorberat i huset…
När vi köpte huset hösten 2006 var tomträtten 188 kr/år och ingen vi kände visste hur mycket den skulle ändras i 2011. Det fick vi besked på i 2009. Hur skulle vi kunna föhandla eller argumentera för att köpa huset billigare i 2006 p.g.a. tomrätten eftersom den var marginell vid det tidspunkt?
Det verkar som att där inte är några gemensamma regler som gäller för de olika kommuner som har tomträtter. Det är tydligen upp till varje kommun hur mycket marknadsvärdet är, hur många % tomträttsavgälden skall vara osv. Detta verkar mycket oseriöst och jag kunde tänka mig en förklaring på hur det kan vara sån, om det är riktigt och vem som bestämmer vad som gäller?
På 40-talet “uppfanns” tomträtten för att hjälpa invånarna så de hade råd att bosätta sig, men nu är det tvärtom. Jag uppfattar det som att Malmö kommun använder det som en extra inkomstkälla på bekostnad av oss husägare som råkat hamna i fel avtalsperiod och att de beslut som fattats inte löser eller hjälper på tomträttsproblemen.”

Kjell Solbe svarade:

“Hej

Tomträttsinstitutet är från slutet av 1800-talet och fick sin egentliga utformning under början av 1900-talet och med en genomgripande reform under början av 1950-talet och som nu tillämpas. Högestadsgatan 15 var tidigare upplåten enligt äldre bestämmelser före 1954. Gällande lagstiftning återfinns i 13 kap. jordabalken och här finns också reglerna för bl.a. avgäldsregleringar.

Avgälden bestäms efter det värde marken har vid tiden för omprövningen och med en räntefaktor (avgäldsränta). Kommunen tillämpar för närvarande 65 % av gällande marktaxeringsvärde och räntesatsen 3,0 procentenheter. Att marken skulle vara värdelös och sättas till 0 kronor håller jag för helt uteslutet. Tomten har ett värde i avröjt skick.  Skatteverkets åsatta marktaxeringsvärde motsvarar 75 % av marknadsvärdet och är bestämd efter principen att byggnaden inte finns, dvs. en obebyggd tomt.

Som köpare finns det en undersökningsplikt och framför allt att göra sig underkunnigAr om vad det är för fastighet som förvärvas. Även om avgälden fr.o.m. den  1 januari 2011 inte exakt kunde anges år 2006 så fanns ändå möjligheten att använda 2006 års marktaxeringsvärde (100 %) och då gällande räntesats som var 3,5 procentenheter. Och därmed fått en fingervisning om kommande avgäldsreglering.  Avgälden för Högestadsgatan 15 har varit oförändrad sedan 1943 och fram t.o.m. 2010. Tomträtten har således varit subventionerad under lång tid och med många möjligheter till friköp. Av tidigare avtal framgår att tomträtten upphörde den 31 december 2010 och ska ersättas med ett tilläggsavtal för fortsatt upplåtelse, så har också skett.

Tekniska nämnden (politiskt sammansatt) beslutar varje år hur avgäldsregleringarna ska genomföras beträffande kommunens tomträtter, som vid denna tidpunkt är föremål för ny avgäld.

Med vänlig hälsning
Kjell Sollbe
Avdelningschef/chefsjurist
Malmö stad, Fastighetskontoret
Fastighetsjuridiska avdelningen”

För dig som vill veta mer: